Elektronická evidence tržeb (EET). vše co potřebujete vědět.

 

Elektronická evidence tržeb (EET) spočívá v zaevidování každé platby a s povinností obchodníka vydat zákazníkovi účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

 

Kdo a jaké tržby eviduje?

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby.

 

Evidovanou tržbou je platba, která:

 

 1. splňuje formální náležitosti, může tedy jít o platbu:
  • v hotovosti,
  • platební kartou,
  • šekem,
  • směnkou,
  • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
  • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

 

 1.  zakládá rozhodný příjem

Rozhodným příjmem se rozumí jak u poplatníka daně z příjmů fyzických osob tak u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který:

 • není předmětem daně z příjmů,
 • je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

Rozhodným příjmem je pro účely ZoET též příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka.

 

Obě tyto podmínky musí být splněny současně.

 

Odkdy evidovat?

1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby

2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod

3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní služby, např. taxislužba, silniční nákladní doprava, železniční osobní doprava meziměstská, podnikatelé ve výrobě a svobodná podnikání

4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnosti