Daňové zvýhodnění. na koho se vztahuje.

 

Náklady spojené se zavedením elektronické evidence tržeb (EET) lze ještě snížit díky odpočtu z daně v ČR.

Jednorázovou slevu 5000 Kč budou moci uplatnit všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

(nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka)